„Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”

CZWARTEK – 31 MARCA

900 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

1700 – Msza św. z nauką dla wszystkich

PIĄTEK – 1 KWIETNIA

950 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci i młodzieży

1200 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1615 – Droga Krzyżowa dla wszystkich

1700 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1800 – Droga Krzyżowa dla młodzieży

SOBOTA – 2  KWIETNIA

Dzień spowiedzi: 830 – 1200 oraz 1530 – 1600

900 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1030 – Msza św. z nauką dla dzieci

1200 – Msza św. dla chorych z sakr. namaszczenia chorych

1600 – Msza św. z nauką dla wszystkich

NIEDZIELA – 3  KWIETNIA

800 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1000 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

1200 – Msza św. z nauką dla wszystkich

1600 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Rekolekcje prowadzi Ks. Radosław Żelichowski