Poprzedni Proboszcz

Ś†p. ks. Daniel Kaziorski, KHK, 1976r. – 2012r.
Odszedł do Pana 29.04.2019r. w 83 roku życia i 53 roku kapłaństwa.