Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym.
św. Jan Paweł II

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nazwa pochodzi od ministrare” znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Ministranci, którzy są członkami Liturgicznej Służby Ołtarza wykonują służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych obrzędów. Zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest uczynienie liturgii „sprawniejszą” (np. gdy ministrant przyniesie kielich, czy pomoże kapłanowi przy obmyciu rąk, ten nie musi robić tego sam, w wyniku czego poprawia się szybkość sprawowania liturgii), jak również piękniejszą i bardziej uporządkowaną (kapłan wykonujący tylko swoje czynności i ministranci u jego boku ukazują wagę eucharystii w lepszym stopniu niż sam kapłan, robiący „wszystko”). Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone (wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów).

W naszej Parafii posługę liturgiczną przy ołtarzu pełni 20 ministrantów.