Intencje

 

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2022

INTENCJA Ż.R. – prosimy o:

– Boże bł., zdrowie, dary Ducha Św. dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców oraz dla wszystkich pracowników oświaty

-pokój w naszej Ojczyźnie, na świecie i o Boże Miłosierdzie dla poległych w obronie Ojczyzny

– zaprzestanie prześladowań chrześcian na całym świecie

Intencja Modlitwy Powszechnej 

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona
w ustawodawstwie wszystkich państw świata.