Intencje

 

INTENCJE NA CZERWIEC 2024

INTENCJA Ż.R. – prosimy o:

-Świętość życia i wytrwałość w powołaniu dla seminarzystów i kapłanów oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

–  dobre przygotowanie się do sakramentu Bierzmowania dla młodzieży i Boże błogosławieństwo, zdrowie i ochronę przed różnymi zagrożeniami dla dzieci

– głęboką wiarę i wypełnienie woli Bożej w codzienności życia dla Ojców

INTENCJA MODLITWY POWSZECHNEJ – Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.