Intencje

 

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2023

INTENCJA Ż.R. – prosimy o:

– Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży, rodziców,
nauczycieli, katechetów, wychowawców oraz dla wszystkich pracowników oświaty

– pokój w naszej Ojczyźnie, na Ukrainie i na świecie oraz o Boże Miłosierdzie
dla poległych w obronie Ojczyzny

– zaprzestanie prześladowań chrześcijan na całym świecie

INTENCJA MODLITWY POWSZECHNEJ – za ludzi żyjących na marginesie:

Módlmy się , aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjonalnych, nie byli zapomniani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani
za pozbawionych wartości