Intencje

 

Intencje na czerwiec
Intencja modlitwy za ewangelizację – Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Intencja ŻR
– Za ojców, aby na wzór św. Józefa rozpoznali i wypełniali wolę Boga w codzienności życia

– Prosimy o świętość życia i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne

– O głęboką wiarę, Dary Ducha św., zdrowie i ochronę przed różnymi zagrożeniami dla dzieci i młodzieży