Historia

Rys historyczny:
         Historia parafii w Bukowej sięga 1976 roku, kiedy to utworzony został samodzielny ośrodek duszpasterski. Rok później 10 kwietnia w Wielkanoc odprawiona została pierwsza Msza św. w nowo wybudowanej kaplicy.
         Budowę kościoła rozpoczęto w 1980 r. Projekt nowej świątyni opracował mgr inż. arch. Zdzisław Wiek z Kielc. Parafia została erygowana rok później 23 grudnia 1981 r. przez ks. bpa Stanisława Szymeckiego. Wydzielono ją z macierzystej parafii Małogoszcz i z parafii Krasocin.
         Poświęcenia fundamentów kościoła dokonał 25 maja 1980 r. bp Edward Materski, a nowo wybudowanego kościoła 5 września 1982 r. bp Stanisław Szymecki.
         W jubileuszowym roku 2000 dnia 1 października Ordynariusz Kościoła Katolickiego
ks. bp Kazimierz Ryczan uroczyście poświęcił tę parafialną świątynię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
         Przez 32 lata w prezbiterium znajdował się krzyż i figury Matki Bożej i św. Jana ( obecnie w nawie bocznej) oraz świętych Piotra i Pawła.

       W 2013r. został przedstawiony projekt o zmianie prezbiterium w Kościele.
Ściana ołtarzowa w zmienionej formie akcentuje przede wszystkim postać Matki Bożej Różańcowej, przedstawionej w formie rzeźby pełnej w górze, przekształcającej się w płaskorzeźbę w partii dolnej. Madonna otacza opieką dziecięcą postać syna – Jezusa Chrystusa. Rzeźba ta, wraz z zapieckiem (część środkowa kompozycji) wykonana z marmuru włoskiego Botticino Fiorito. Tłem kompozycji rzeźbiarskiej centralnej jest złota mozaika o ornamentyce przypominającej dekorację tympanonu portalu Bazyliki
w Lourdes. Cała ściana ołtarzowa wyłożona płytami marmurowymi Bianco Perlino a w części centralnej aplikowana stylizowanym krzewem różanym, wykonanym
z marmuru Fior Di Pesco. Krzew różany, Symbol Maryjny, ale również Chrystologiczny, jest wykonany w formie nieco wysuniętej z tła płaskiej polerowanej ornamentyki.
W osi prezbiterium, pod rzeźbą Matki Bożej Różańcowej, tabernakulum złocone obwiedzone przeświecającym onyksem – Onice Miele. Pod tabernakulum niewielka mensa. Ściana boczna z oknem podkreślona pionowymi służkami z Travertino Romano, wysmuklającymi wnętrze. W oknach witraże kolorystyczne niefiguralne.
       22 listopada 2014r. zostały wykonane pierwsze prace w Kościele – montaż figury Matki Bożej
i Pana Jezusa.
       W dniach 21-26 września 2015r zamontowana została mozaika założona wokół figury Matki Bożej.
       W dniach 29 września – 4 października 2015r. ks. bp Marian Florczyk przeprowadził wizytację kanoniczną naszej parafii.
       Od 20 czerwca – 2 lipca 2016r zostały zamontowane kolejne elementy ołtarza- krzew różany.
       W dniach 2-7 października 2016r odbyły się Misje Parafialne. Podczas Odpustowej Sumy 2 października ojciec Roman Bakalarz – dominikanin dokonał poświęcenia nowego wystroju prezbiterium.
       W naszej parafii jest ok. 3000 osób zameldowanych na stałę. Wierni naszej parafii to mieszkańcy: Bukowej, Ciesiel, Gruszczyna (10 rodzin), Skorkowa i Występ.

       Odpust: Matki Bożej Różańcowej – I niedziela października

Historia parafii na fotografii