Apostolat Margaretka

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.
Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.
Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.
Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek.

MARGARETKI

Ks. Adrian Buczkowski
2.10.2010r. – Aniołów Stróżów

Ks. Tadeusz Siciarski
22.10.2012r. – św. Jana Pawła II
19.03.2013r. – św. Józefa

Ks. Grzegorz Polit
11.02.2013r. – M.B. Lourdes

Ks. Krzysztof Gibas
2.02.2013r. – M.B. Gromnicznej
19.03.2013r. – św. Józefa

Ks. Rafał Łaskawski
8.12.2013r. – NPN Maryi Panny

Ks. Marceli Frączek
18.03.2013r. – św. Józefa

Ks. Andrzej Dulnik
16.11.2016r. – M.B. Miłosierdzia

Ks. Marek Bzinkowski
27.06.2018r. – M.B. Nieustającej Pomocy – Medjugorje
26.08.2018r. – M.B. Częstochowskiej

Ks. Michał Kacprzyk
15.08.2018r. – M.B. Wniebowziętej

Ks. Witold Janocha
7.10.2018r. – NMP Różańcowej

Siostra Scholastyka – Sercanka
27.06.2018r. – M.B. Nieustającej pomocy – Medjugorje

Siostra Anita – służebniczka NMPNP
8.12.2018r. – NPN Maryi Panny