Aktualności

Uroczystość Objawienia Pańskiego

czwartek, 6. stycznia 2022

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się […]

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

sobota, 1. stycznia 2022

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów […]

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021

piątek, 24. grudnia 2021

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Z tej okazji życzymy Wam doświadczenia bliskiego i głębokiego spotkania z nowonarodzonym Jezusem oraz spędzenia tego czasu w gronie najbliższych. Niech te Święta będą prawdziwym błogosławieństwem obfitującym potrzebnymi łaskami w tak trudnym czasie. W nadchodzącym Nowym roku 2022, niech Pan Bóg obdarza nas wszystkich swoim dobrem i napełnia nas […]

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2021

czwartek, 16. grudnia 2021

17 XII PIĄTEK 9.00 – Nauka dla Szkół Podstawowych 17.00 – Roraty z nauką dla wszystkich 18 XII SOBOTA SPOWIEDŹ: 8.30 – 12; 15.30 – 16 9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży 12.00 – Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych […]

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

środa, 8. grudnia 2021

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – […]

Adwent – oczekiwanie…

niedziela, 28. listopada 2021

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36) Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni […]

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel

środa, 29. września 2021

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie. Święty Archanioł Michał […]

Święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista

wtorek, 21. września 2021

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza”, dopiero później z innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do często spotykanychw Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza „dar Boga”. Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było […]

Święty Stanisław Kostka

sobota, 18. września 2021

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia […]