Kielce, 23 października 2020 r.
Nr OA – 102/20

DEKRET

Drodzy Diecezjanie, Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego!
Ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania
spowodowane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa. Wielu z nas
doświadcza w tym czasie lęku o zdrowie własne i swoich bliskich. W sytuacji
zagrożenia naszego zdrowia i życia trzeba nam zawierzyć się Bożej Opatrzności oraz
stosować się w życiu codziennym i w relacjach z innymi osobami do zaleceń służb
sanitarnych, które już od dłuższego czasu wzywają do zachowywania dystansu,
dezynfekcji i zakrywania ust i nosa. Zdaję sobie z sprawę z niebezpieczeństwa, jakie
niesie ze sobą trwająca od wiosny pandemia. Należy tutaj pamiętać, że w podobnych
sytuacjach, jakie miały miejsce w minionych wiekach, wierni w sytuacji zagrożenia
zarazą uciekali się o pomoc do Boga, który jest jedynym źródłem życia i jedynym
uzdrowicielem człowieka i świata.
1. Wsłuchując się w Słowo Boże, które w trzecim Bożym Przykazaniu nakazuje nam
wierzącym, abyśmy czcili dzień święty, a tym dniem dla nas chrześcijan-katolików
jest niedziela, która jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa, przypominam naukę
Kościoła zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który uczy w następujący
sposób:
2181 Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie.
Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba
że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub
też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują
ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
2182 Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem
przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi
i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości.
Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem
pod przewodnictwem Ducha Świętego”.
2. Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych,
chorych, osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz
osobach, które czują obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
3. Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym,
przypominam o konieczności godnego uczestniczenia w niej za pomocą transmisji
w środkach masowego przekazu.
4. Przypominam braciom kapłanom i nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej, że
wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.
5. Zachęcam do korzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Penitencjarię
Apostolską na czas trwania pandemii.
Wszystkich chorych, służbę zdrowia, i wszelkie służby niosące pomoc w walce
z pandemią ogarniam moją modlitwą i udzielam wszystkim pasterskiego
błogosławieństwa.


† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI


Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII

Parafia Matki Bożej
Różancowej w Bukowej

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Matki Bożej Różańcowej
29-105 Bukowa, ul. Kielecka 20

tel. 41-391-93-52

Msze św. w Niedziele

8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00

dni powszednie

18.00 od kwietnia do września
17.00 od października do marca

MEdia Społecznościowe

2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | realizacja: multiprojekt24.pl