Regulamin
I Konkursu Parafialnego
Pt.: „Anioły” 2019r.

1. Organizatorzy:

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Bukowej
2. Założenia i cele:
Konkurs otwarty, adresowany do osób, które chcą wykonać pracę plastyczną. Tematem przewodnim konkursu są Anioły. Prace powinny być wykonane tak, aby posłużyły jako dekoracja podczas Świąt Bożego Narodzenia. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni oraz zachęcenie do czerpania inspiracji do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po rozstrzygnięciu konkursu przygotowane Anioły będą wykorzystane do świątecznej dekoracji w Kościele.
3. Technika:
Praca powinna być wykonana techniką dowolną, w formacie przestrzennym, tak, aby mogły zostać zawieszone na choince, lub mogły stanąć przy dekoracjach.
• Figurka – 20 cm wysokości x 9cm szerokości (minimum)
• Rzeźby – mieszczące się w przestrzeni 70×35
4. Zgłoszenie do konkursu
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca indywidualna!
5. Każdą pracę należy podpisać:
Imię i nazwisko autora, grupa wiekowa
Uwaga! Pracę w trakcie dostarczenia należy starannie zabezpieczyć i czytelnie podpisać. Zniszczone prace i niepodpisane nie będą oceniane!
6. Kategorie wiekowe:
I grupa: klasy 0-3
II grupa: Klasy 4-6
III grupa: klasy 7-8
7. Termin składania prac:
Prace należy składać do dnia 15 grudnia w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Bukowej.
8. Ocena prac konkursowych:
Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów:
• zgodność prac z tematem,
• samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
• poziom artystyczny prac,
• estetyka wykonania

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu 21 grudnia podczas Mszy św. o godz. 10.30. Za wykonane prace przewidziane są nagrody.

10. Postanowienia końcowe:
• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
• Uczestnik, który zgłosi pracę do konkursu zrzeka się jednocześnie praw autorskich na rzecz Parafii pw. MB Różańcowej w Bukowej. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi!
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
• Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Bukowej.
• Dane osobowe przetwarzane będą dla celów niniejszego konkursu i nie będą udostępniane innym przedmiotom; posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Parafia Matki Bożej
Różancowej w Bukowej

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Matki Bożej Różańcowej
29-105 Bukowa, ul. Kielecka 20

tel. 41-391-93-52

Msze św. w Niedziele

8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00

dni powszednie

18.00 od kwietnia do września
17.00 od października do marca

MEdia Społecznościowe

2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | realizacja: multiprojekt24.pl